Tandriem of getande riem

 

Een tandriemaandrijving is een aandrijfsysteem dat voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
Deze vorm van aandrijving bestaat meestal uit twee poelies waarvan er tenminste 1 is voorzien met een vorm van buitenvertanding. De getande riem is voorzien van een binnenvertanding waardoor de riem niet kan slippen.
We beperken ons hier even tot de tandriemen die gemaakt worden voor de lineaire techniek.
 

Tandriemen en lineaire techniek

 
De tandriem is voor de constructeur een ideaal verbindingselement in de kinematica. Tandriemen zetten draaibewegingen goed, snel en direct om in een lineaire beweging. Een verplaatsingssnelheid tot 10 m/s en willekeurige as afstanden zijn mogelijk. In verband met lineaire bewegingen, bijv. in de manipulatietechniek, worden vaak geringe positiespreidingen (hoge herhalingsnauwkeurigheid) vereist.
 
De gebruikte tandriemen van Lineairtechniek® zijn op dit moment de tandriemen met het profiel  AT (andere tandriemen zijn op verzoek leverbaar). Dit type polyurethaan tandriem is specifiek voor lineaire aandrijvingen ontwikkeld en geoptimaliseerd. Ze worden gekenmerkt door vormbestendige tanden en hoge stijfheden van de riemdrums. Bij hoge belastingen kan na een korte inloopperiode de voorspanning van de riem door het zich zetten van het staalkoorden, iets minder worden en is het verstandig om deze tandriem eenmalig na te spannen. Indien u dit echter van te voren heeft aangegeven wordt hier al rekening mee gehouden met de voorspanning.
De tandriemen zijn temperatuurbestendig bij omgevingstemperaturen van -30°C tot +80°C.  
De tandriem maakt een omzetting van een draaiende naar een verticale slagbeweging en omgekeerd met een grote precisie mogelijk. Dankzij de hoge nauwkeurigheid van de steek tussen de vertanding van de riem en de riemschijf resulteert op de aandrijvende riemschijf een gelijkmatige verdeling van de belasting over de ingrijpende tandflanken en daardoor is een hoge belasting en precisie mogelijk. De materiaalcombinatie van riem en riemschijf is bijzonder geschikt voor wisselende richtingen van de uitgeoefende kracht. 
Met de keuze van de steek en het aantal tanden van de aandrijvende riemschijf wordt de afgelegde afstand per omwenteling van de riemschijf vastgelegd.
Voor de lineaire aandrijvingen zijn er in principe drie constructie-uitvoeringen:
  • Tandriem met slede:

 

 
  • Tandriem met loopkat:

 

 
  • Tandriem met lineaire tafel:

 

 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van tandriemen en lineaire techniek?
Neemt u dan contact met ons op.
 
 
 

Nauwkeurig en herherhalings-
nauwkeurigheid

Wat is het verschil tussen nauwkeurigheid (juistheid) en herhalingsnauwkeurigheid (precisie)?

 

Er zijn talloze manieren om lineaire positionering zoals spindelaandrijving, tandriemaandrijving en tandheugelsystemen in te delen, echter de terminologie kan soms verwarrend zijn.

Lees meer >>


 

Homepage Almotion
Pneumatiek en lineaire eenheden

 


 

 Homepage Lineaire geleidingen